„ESENȚIALĂ ESTE VALOAREA,
NU PREȚUL.”

Robert T. Lindgren

„ESENȚIALĂ ESTE VALOAREA,
NU PREȚUL.”

Robert T. Lindgren

Tarifele ce va vor fi comunicate vor fi exprimate în lei + TVA prin raportare la o pagină de text în limba în care se efectuează traducerea care conține 1.500 de caractere fără spații (pagină standard). Unitatea minimă de tarifare este o pagină. Pentru documentele cu mai mult de o pagină se va aplica tarifare la caracter conform exemplului de mai jos, prin rotunjire.

Ex: În cazul în care traducerea efectuată va avea 14364 caractere, suma pe care o va plăti beneficiarul se va calcula astfel:
(14364/1500) x tarif lei/pag.=10 pag x tarif lei/pag.

Tarifele pentru serviciile de traducere includ: administrarea proiectului de către un manager de proiect, întocmirea de glosare de specialitate cu scopul de a păstra consistența terminologică, autorevizia traducătorului, corectura de către un tehnoredactor, prelucrarea grafică a textului constând în păstrarea formatului original (tehnoredactare), livrarea traducerilor în format electronic (CD) sau pe suport hârtie.

Tarifele sunt valabile pentru următoarele formate ale fișierelor sursă și țintă: word, excel sau ppt.

În cazul documentelor traduse deja de către beneficiar, la care prestatorul a intervenit ulterior cu modificări și completări, se aplică tarifele de traducere doar pentru porțiunile modificate/completate. Modificările sau completările vor fi marcate de fiecare dată de către FokusTrad cu funcția Track Changes (funcție în MsWord de marcare a oricăror modificări efectuate într-un document).

Conform dispozițiilor legale în vigoare, în cazul documentelor care se traduc dintr-o limbă străină în alta și care se legalizează, la traducerea respectivă trebuie anexată versiunea intermediară în limba română, semnată și ștampilată de către traducătorul autorizat care a efectuat traducerea (din limba străină în limba română). În această situație, pentru serviciile de traducere și corectură dintr-o limbă străină în alta, se facturează prețul aferent fiecărei limbi străine implicate.

Serviciul de corectură reprezintă verificarea unei traduceri deja efectuate de beneficiar, în vederea certificării ei de către un traducător autorizat/legalizarii ei de către un notar. Pentru corectură este necesar ca beneficiarul să aibă materialul deja tradus în format electronic editabil. Tarifele pentru corectură se aplică documentelor care nu prezintă mai mult de 20 greșeli pe pagină. În caz contrar, se vor aplica tarifele de traducere.

TARIFE DE URGENȚĂ

FokusTrad solicită în cazul unor servicii de urgență termenele și tarifarea următoare

Număr de pagini

Ziua comenzii

A 2-a zi lucrătoare

A 3-a zi lucrătoare

A 5-a zi lucrătoare

A 10-a zi lucrătoare

1 – 10

+50%

Tarif normal

11 – 30

+100%

+50%

Tarif normal

31-100

+40%

Tarif normal

Peste 100

+50%

+40%

Tarif normal

1-10 pagini

+50%, ziua comenzii
Tarif normal, a 2-a zi lucrătoare

11-30 pagini

+100%, ziua comenzii
+50%, a 2-a zi lucrătoare
Tarif normal, a 3-a zi lucrătoare

31-100 pagini

+40%, a 3-a zi lucrătoare
Tarif normal, a 5-a zi lucrătoare

Peste 100 pagini

+50%, a 3-a zi lucrătoare
+40%, a 5-a zi lucrătoare
Tarif normal, a 10-a zi lucrătoare

Tariful de urgență se aplică numai dacă Beneficiarul solicită în scris efectuarea traducerii în regim de urgență. Tarifele de urgență se aplică atât la traduceri cât și la corecturi.

În intervalele de timp menționate mai sus este inclus și timpul necesar pentru legalizarea documentelor (pentru cazurile când beneficiarul solicită acest lucru).

Tarif pentru legalizarea semnăturii traducătorului

Legalizarea notarială a semnăturii traducătorului se face numai la solicitarea expresă a Beneficiarului. Tariful pentru legalizarea semnăturii traducătorului reprezintă costul prestației notariale înscrisă pe documentul legalizat (curieratul în vederea legalizării este gratuit). Costul legalizării se poate modifica, în funcție de taxele minime impuse de Camera Notarilor Publici, principalul organism de reglementare în domeniul notarial.

DISCOUNT

Pentru lucrările de volum mare, se acordă discount-uri negociabile, în funcție de termenul de predare.

Dacă doriți să vă remodelați comunicarea corporatistă prin adăugarea ingredientelor forță și strălucire, atunci veți alege FokusTrad, Birou de Traduceri Autorizate. Oferta noastră conține un spectru larg de servicii de traducere și interpretare autorizată la prețuri competitive.

Contactați-ne acum pentru a ridica împreună barierele lingvistice!